Ollaan yhteydessä

Onnistu OK5 Team Coach -valmennuksella!

Syvennä coaching-taitojasi ja valmenna tiimit

menestykseen 

Valjasta potentiaalisi valmentajana OK5-team coachina – tiimicoaching-taitojen kysyntä kasvaa koko ajan!

Organisaation tulos on aina ihmisten tekemää. Huipputulos syntyy yhteen hiotun, keskinäisestä arvostuksesta ponnistavan tiimin luovuuden ja tavoitteellisuuden vankasta liitosta.

 Oletko tiimiäsi valmentaessa huomannut, että olette lähempänä lähtöruutua kuin asetettuja tavoitteita?

 Oletko palkannut ulkoisen valmentajan – mutta jälkikäteen kysynyt; ”mitä jäi arkeen?”

Kompleksiset toimintaympäristöt, monimuotoiset tiimien toimintatavat sekä hybridi- ja etätyöskentely haastavat sekä sisäisiä että ulkoisia valmentajia. Kehittämällä coaching-taitojasi olet valmiimpi taklaamaan haasteet ja onnistumaan!

Tiimicoachaus ja ryhmien kanssa työskentely vaatii valmentajalta entistä syvempää ymmärrystä tiimin toiminnasta, sisäisestä dynamiikasta, systeemisestä valmentavasta keskustelusta sekä coaching-käytänteistä.

Huippuvalmentajat erottuvat

 joustavalla ihmisten välisten tunteiden, tilan ja energian havainnoinnilla – taitavalla kyvyllä nähdä ja kuulla kokonaisvaltaisesti

 taidolla tehdä näkyväksi tiimin sisäistä yhteisluovuuden tilaa niin, että kaikkien vahvuudet pääsevät rakentamaan yhteisiä tavoitteita

 viisaudella, jossa kohtaavat kyky olla levollisesti vaikeuksissa läsnä ja edellyttää tiimiläisiltä vahvaa vastuunottoa yhteisen hyvän rakentamisessa

 kyvyllä haastaa tavalla, joka aikaansaa jokaisessa vahvaa vastuunottoa yhteisen hyvän rakentamiseen  

Coachingin seuraava megatrendi on tiimien coachaus - ole ensimmäisten joukossa Suomessa

"Valmennusohjelma on tuonut monipuolisesti eri kompetensseja ja taitoja itselleni käyttöön arjessa, konkreettisia työvälineitä, harjoitteita ja paljon näkökulmaa kurssikollegoiden kautta."

Mia Nykopp, hallinto- ja talousjohtaja   

Suomessa ja ensimmäisten joukossa myös maailmalla International Coaching Federationin akkreditoima ohjelma!

Haluan mukaan!

Tiimikyvykkyys ratkaisee organisaation tulevaisuuden - sinä OK5-tiimicoaching -valmentaja rakennat uutta onnistumisen vipuvartta

Olemme valmentaneet ja coachanneet tiimejä yhteensä yli 50 työvuotta. Kysyimme itseltämme, mikä on ollut onnistumisemme punainen lanka – mikä on ollut oleellisinta ja mitä olemme oppineet?

Aivan erityisesti tiimicoaching -prosessin onnistuminen edellyttää valmentajan persoonan kypsyyttä ja kykyä levätä ja navigoida vaikeuksissa.

Olit sitten johtaja tai organisaation sisäinen tai ulkoinen coach, niin sinun on:

 uskallettava heittäytyä sisäiseen ihmisenä kasvamisen prosessiin – et voi viedä valmennettavia yhtään pidemmälle kuin mihin olet itse mennyt!

 kyettävä tunnistamaan omia triggeröitymiskohtiaan – jähmetytkö vaikeassa tilanteessa? Saako jonkun tietyn tyyppinen ihminen mantelitumakkeesi kärähtämään?

 tultava tietoiseksi omista pimeistä puolistasi, peloistasi ja osattava kääntää näitä alueita levoksi ja voimaksi.

 uskallettava mennä kohti ja haastaa tiimiä ja sen jäseniä ja osattava tehdä tämä arvokkaasti. On uskallettava valita rohkeus oman mukavuuden tunteen sijaan.  

 ymmärrettävä tiimin sisäistä dynamiikkaa ja prosesseja, jotta voit johtaa heitä kohti tavoitteita. Minkälaisia vaiheita tiimin kasvussa kohti yhteisiä tavoitteita tunnistat? Miten autat eri vaiheissa olevia ihmisiä tulemaan yhteen ja rakentamaan yhteyttä?  

▶ kyettävä tunnistamaan tiimien kompleksisuutta organisaation strategisessa kontekstissa sekä osana yhteiskuntaa. Miten autat tiimiäsi rakentamaan mielekästä yhteyttä ja tavoitteellisuutta?  

 

Organisaatioiden osaajat eivät lepäile odotellen kyvykkyytensä ja persoonansa kasvuhetkiä – he etsivät kasvua aktiivisesti ja ihmisiä, jotka auttavat heitä eteenpäin.

Menestyvissä organisaatioissa ihmiset eivät passiivisesti odottele hyvän johtajuuden ilmaantumista – he edellyttävät johtamiselta aktiivisuutta ja ihmisosaamisen syvyyttä.

Rakensimme ainutlaatuisen vuoden mittaisen OK5 team coach -valmennuksen, joka perustuu Ilona Rauhalan Keskustelun voima -kirjaan (Otava 2020).

"Erilaisia työyhteisöjä pitkään valmentaneena, halusin ymmärtää ja oppia team coachingia, jotta voisin auttaa asiakkaitani vieläkin syvällisemmin ja vaikuttavammin saavuttamaan tavoitteensa. Kokonaisuus oli erittäin laadukas ja monipuolinen, vertaisryhmä ja vetäjät huippuja. Sain työkalupakkiini toimeenpanoon vaikuttavaa osaamista, josta myös asiakkaat kiittävät."  

Niina Nurminen, toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja  

OK5 Team Coach -valmennus Ilona Rauhalan ja Ira Langen matkassa

OK5 Team Coach -valmennus

  kesto 12 kuukautta – itsetuntemuksen kehittyminen, uuden oppiminen, osaamisen soveltaminen ja näiden reflektointi on prosessi, jonka vaikuttava toteutus ottaa aikaa. 

  10 lähitapaamispäivää (70 tuntia)ainutlaatuisen elämykselliset ja osallistavat päivät takaavat, että sisällön oppii ja sen kykenee soveltamaan toimintaan. Syväsukelletaan yhdessä ja opitaan kokemalla sitä, mitä oikeissa tiimeissä tapahtuu.  

  kuukausittaiset oivalluttavat ryhmätyöskentelyt (3 tuntia / kk, yhteensä 30 tuntia)pienryhmien tapaamiset edistävät jaksoihin valmistautumista ja kokemusten reflektoinnin tehokkaasti.  

  Laaja OK5 Academy -verkkosisältö käyttöösinoin 200 tuntia videosisältöä tukenasi tukemassa itsetuntemuksen kehittämistä sekä vaikuttamista ja johtamista valmentavalla otteella.  

  Materiaalit itseopiskelun tueksisaat kirjallisuutta ja materiaalia oppimisympäristössä haluamassasi määrin tueksesi nostamaan tietosi ja ymmärryksesi uudelle tasolle.   

  Pysyvä tukiverkosto kehityskumppaninasi - huippuvalmentajat, tiimi ja OK5-valmennuksen läpikäyneiden yhteisö ovat tukenasi myös valmennusvuoden jälkeen. Coaching-yrittäjille paljon kaivattu yhteisö.   

 24 kk lisenssi OK5 Academy -sisältöjen käyttöön omassa asiakastyössäsitoimii arvokkaana lisäpalveluna tarjottavaksi omissa valmennuksissasi ja asiakastyössäsi. Kokemus on osoittanut, että jos myyt palveluitasi, niin tämä nostaa tuntuvasti liikevaihtoasi ja kannattavuuttasi.  

 Harjoittelu oikean tiimin kanssa 10h  vie opittu käytäntöön ja reflektoi kokemustasi lähipäivissä ja pienryhmässäsi. 

Tämän syventävän valmennuksen sisällöt ja opit perustuvat Ilona Rauhalan Onnistu keskustelijana OK5 -malliin, jota on testattu aina perhepiireistä suuryrityksiin, joissa monissa sitä käytetään dialogisena ohjenuorana ja valmentamisen työkaluna.  

Seuraava koulutus alkaa tammikuussa - lue lisää!

 Valmentaja tai johtaja – sinä 

Tulet syvästi tietoiseksi omasta uskomuksistasi, ajattelustasi ja toiminnastasi suhteessa tiimien ja ryhmien coachaamiseen. Olet levossa, vaikka tiimin tilanne olisi kuinka vaikea tahansa ja kykenet luotsaamaan ihmisiä eteenpäin.

Ymmärrät ja saat kokemusta tiimi- ja ryhmädynamiikasta konkreettisesti. Miten eri vaiheissa olevat ryhmän ja tiimin jäsenet vaikuttavat toisiinsa – mitä sinussa tapahtuu – mistä sinun tulee olla tietoinen?

Opit psykologisen turvallisuuden rakentamisen kulmakivet. Mitä ihmiset pelkäävät vuorovaikutuksessa, entä miten pelot näkyvät käyttäytymisessä?

Opit konfliktitaitoisuutta ja kompleksisten kokonaisuuksien hierarkioiden merkitystä tiimeissä ja ryhmissä. Systeemiajattelusi syvenee ja opit katsomaan ja puhumaan sitä mikä on totta kokonaisuudessa.

▶ Ymmärrät miten eri persoonallisuudet vaikuttavat keskusteluihin sekä ryhmien ja tiimien dynamiikkaan

Syvennät coaching-taitojasi OK5-mallin mukaisesti. Viisivaiheinen malli on konkreettinen ja pystyt soveltamaan sitä kaikissa kohtaamisissasi – aina.

▶ Opit soveltamaan ICF:n Team Coaching kompetensseja käytännössä.

LISÄKSI SAAT

▶ 24kk lisenssin OK5 Academy -sisältöjen käyttöön  omassa asiakastyössäsi – tarjoa heille vaikuttava ja arvokas lisäpalvelu!

"OK5 Team Coach -valmennus on ollut paljon enemmän kuin pätevöitymistä ja taitojen kartuttamista. Valmennuksessa olen saanut syventää itsetuntemustani valmentajien ja valmennusryhmämme tuella.

Ilona ja Ira haastavat arvostavasti ja lähipäivät on koostettu siten, että voin hyödyntää oppimaani sekä tiimien että yksilöiden coachina. Valmennus on ollut kokemuksellisesti erittäin merkityksellinen, tuntuu että kaikki olennainen on otettu ohjelmaan mukaan. Olen käyttänyt OK5- mallia coachaukseni tukena, ja tässä valmennuksessa se on sisäänrakennettuna."

Jarna Tanskanen, sertifioitu business coach, team coach, liiketoimintapäällikkö 

Valmentamisen ja kohtaamisen kyvykkyyttä kaikkiin tiimin vaiheisiin – keskustelu on tyhjää, jos dialogia ei synny.

Lupaamme sinulle – tässä prosessissa SINÄ kasvat ja luotat syvemmin itseesi

▶ ihmisenä – näet selkeämmin mitä ryhmässä tapahtuu ja uskallat sekä kykenet ottamaan asiat puheeksi

▶ valmentajana – tiimi- ja ryhmävalmennustaitosi eivät näy vai ’strömsö’ tilanteissa – sinä olet huippunavigoija vaikeissa olosuhteissa ja tilanteissa.

▶ johtajana – pystyt viemään tiimisi maaliin – tämä näkyy tuloksessa.

ASIAKKAAMME KERTOVAT

 
 

Mistä tiedän, että valmennus hyödyttää juuri minua ja sopii työhöni?

Annamme sinulle työkalut ja ainutlaatuisen mahdollisuuden, loppu on kiinni sinusta! Valmennus sopii erityisesti sinulle, joka

▶ Toimit johtajana, esihenkilönä, sisäisenä kehittäjänä, CX-kehittäjänä, Agile Coachina tai SCRUM leaderina

▶ Sinulla on jo jokin coaching-ohjelma takana ja / tai olet sertifioitu valmentaja

▶ Olet jo tehnyt coachausta 

▶ Haluat ymmärtää paremmin tiimejä / sinä johdat tiimiä ja / tai sinua on pyydetty johtamaan / coachaamaan tiimiä

▶ Olet valmis tekemään paljon töitä

▶ Olet halukas oppimaan ryhmän kanssa

▶ Sinulla on mahdollisuus irrottaa aikaa coaching-taitojen syväopiskeluun

Valmennus ei ole ajankohtainen sinulle, jos

 Elämäntilanteesi tai työtilanteesi on kriisissä

▶ Et pysty itse vaikuttamaan omiin aikatauluihisi  

Valmentajinasi Ilona Rauhala ja Ira Lange

Ilona Rauhala. Coachaamiseen erikoistunut psykologi, MCC

Ilona Rauhala on valmentamiseen ja coachaamiseen erikoistunut laillistettu psykologi ja työnohjaaja. Hänellä on kansainvälisen ICF-International Coach Federationin korkein mahdollinen sertifikaatti, MCC. Ilona palkittiin Vuoden Coach 2022 -palkinnolla Suomen Coaching -yhdistyksen toimesta. Hän sai ensimmäisten joukossa myös ICF:n Team Coaching -sertifikaatin, ACTC. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus työelämän ja johtamisen kehittämisestä valmentajan, konsultin ja asiantuntijan rooleissa.

Rauhala tuli tunnetuksi omaa nimeään kantavan psykologisen keskusteluohjelman ankkurina vuosina 2007-2008. Hän on julkaissut kuusi tietokirjaa. Rauhala on puhunut lukuisissa tilaisuuksissa muun muassa psykologisen pääoman merkityksestä suoriutumiselle ja muutoksissa onnistumiselle.

Ilona Rauhala on erikoistunut ylimmän johdon coachaamiseen ja vaikeiden tilanteiden kohtaamiseen. Hänen intohimonaan on auttaa johtajia tekemään työnsä hyvin.

Ilona on kirjoittanut useita työelämään sekä johtamiseen liittyviä kirjoja. Hänen uusin kirjansa on Keskustelun voima, joka ilmestyi Lokakuussa 2020 Otavan julkaisemana. Löydät Ilonasta lisää tietoa sivuilta www.ilonarauhala.fi.

 

OK-5 valmentaja Ilona Rauhala

Ira Lange. Coachaamiseen ja kognitiotieteisiin erikoistunut teologi, sertifioitu valmentaja (PCC) ja puhuja.

Hänellä on neljä eri coach -tutkintoa, joissa mukana Certified executive coach ja certified business master coach -ohjelma sekä ICF-sertifikaatti Professional certified coach PCC. Iralla on yli 25 vuoden kokemus työelämän ja johtamisen kehittämisestä valmentajan, konsultin ja asiantuntijan rooleissa.

Lange on erikoistunut ihmisen kognitioon ja mielenmekanismien toimintaan ja tässä kontekstissa pelot, häpeä ja syyllisyys ovat olleet erityisiä kiinnostuksen kohteita. Ira on kirjoittanut peloista ja rohkeusorientaatiosta tietokirjan ja puhunut mm. tästä teemasta Suomessa ja myös ulkomailla osana tiimien ja yksilöiden onnistumista.

Ira on coachannut niin kansainvälisten tiedeyhteisöijen johtajia kuin business osaajia eri maista. 

Ira Lange on erikoistunut ylimmän johdon coachaamiseen ja haastavien tilanteiden kohtaamiseen. Iran intohimona on auttaa ihmisiä kiinnittymään omaan voimaansa ja rohkeuteensa ja suoriutumaan työstään parhaana versiona itsestään. 

"Resting in uncertainty releases the power of creativity."

Löydät Irasta lisää tietoa www.iralange.fi.

OK-5 valmentaja Ilona Rauhala

AINUTLAATUINEN OK5TC ALKAA MARRASKUUSSA 2024

Tämä valmennusohjelma on pitkä ja kokonaisvaltainen prosessi, jonka aikana syvennytään relevanttiin psykologiseen ymmärrykseen tiimien toiminnasta ja ihmisten erilaisuudesta tiimeissä, sekä tiimien toimintakyvyn johtamisesta ja valmentamisesta.

Marraskuussa alkava OK5 team coach -valmennusohjelma

 kesto 12 kuukautta

 laaja verkkosisältö käyttöösi

 10 lähitapaamista

 kuukausittaiset oivalluttavat ryhmätyöskentelyt

 materiaalit itseopiskelun tueksi

 24 kk lisenssin OK5-sisältöjen käyttöön omassa asiakastyössäsi

 EXTRA-bonusmateriaalia Ilona Rauhalan ja Ira Langen digitaaliselta alustalta

Ensimmäiset moduulit OK5TC-verkkovalmennusalustalle aukeavat marraskuussa 2024. Lähipäivät järjestetään vuoden 2025 aikana

2025 lähivalmennuksien päivämäärät ovat:

  15.1-17.1.2025 (3 päivää) 

  14.2.2025 ja 14.3.2025

  9.5.2025 ja 13.6.2025

  12.9.2025 ja 24.10.2025

  4.12.2025

Tämän valmennusohjelma antaa sinulle eväät ja opit johtamaan ja valmentamaan high performing -tiimejä.

Saat lisenssin käyttää OK5 Akatemin verkkosisältöjä omissa asiakasprosesseissasi a aikaansaada sillä lisää tulosta ja liikevaihtoa.

Sinä löydät uuden kohtaamisen ergonomian, levollisuutta ja itseluottamusta eri tilanteisiin.

Investointi sinulle 625 € + alv kuukaudessa 

(yhteensä 7 500 € + alv)

Paikkoja on rajoitetusti ja ilmoittautuminen on auki rajoitetun ajan kerran vuodessa – hyödynnä mahdollisuutesi nyt!

Kansainvälinen kattojärjestö International Coaching Federation (ICF) helpottaa organisaatioiden työtä luotettavien ohjelmien tunnistamisessa akkreditoimalla ohjelmia tarkalla seulalla. OK5 on ainoa suomalainen toimija ja myös maailmalla aivan ensimmäisten joukossa, joka on saanut akkreditoinnin team coaching -ohjelmalleen.

Kiinnostuitko? Kysytty valmennuksemme toteutetaan vain kerran vuodessa ja se on aina täyttynyt nopeasti. Jätä yhteystietosi ja olemme sinuun yhteydessä.

Täyttämällä lomakkeen hyväksyt, että viestimme valmennuksesta ja muista sinua mahdollisesti kiinnostavista tapahtumista ja teemoista sähköpostitse. Tutustu tietosuojaselosteeseemme täällä. 

Loimme sinulle huippupuitteet - sinä päätät, lähdetkö matkalle.

Tartu mahdollisuuteen nyt! Ilmoittautuminen valmentajakoulutukseen on auki vain kerran vuodessa. Seuraava 12 kuukautta kestävä valmennus alkaa marraskuussa 2024

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

OK5 Oy 3321275-5
Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki
[email protected]

Laskutustiedot

© 2024 OK5 Oy